1 ดาว
2 ดาว
3 ดาว
4 ดาว
5 ดาว
ต่ำกว่า 20
20-25
26-30
31-35
35 ขี้นไป
เคย
ไม่เคย
อัศวิน
จอมเวทย์
นักล่า
นักฆ่า
บาทหลวง
ช่างเหล็ก
ราชานักPK
พาย่อน
หอมรณะ
สงครามค่าย
ด่านกิลด์
ราชานักPK
พาย่อน
หอมรณะ
สงครามค่าย
ด่านกิลด์
ไม่เข้าใจเลย
พอเข้าใจบ้าง
เข้าใจเป็นอย่างดี
PVP เดี่ยว
PVP กลุ่ม
พัฒนาออร่าปีก
สะสมการ์ด
พัฒนาสัตว์ขี่ สัตว์เลี้ยง
อื่นๆ(โปรดระบุ):
PVP เดี่ยว
PVP กลุ่ม
พัฒนาออร่าปีก
สะสมการ์ด
พัฒนาสัตว์ขี่ สัตว์เลี้ยง
อื่นๆ(โปรดระบุ):
ยากมาก
ค่อนข้างยาก
หอมรณะ
ปานกลางี
ง่ายมาก
เยอะเกินไป
ปานกลาง
น้อยมากี
ละเอียดดี
ค่อนข้างละเอียด
เฉยๆี
ไม่ค่อยละเอียดี
ไม่ละเอียดมากๆี
หลุดบ่อยี
หลุดเป็นบางครั้ง
ไม่หลุดเลยี
อัพเกรดตัวเองต่อเนื่องี
ชนะผู้เล่นอื่นใน PVP กลุ่ม
เป็นที่หนึ่งใน PVP เดี่ยว
ระบบฟรีสไตล์สบายๆ สะสมเครื่องประดับ การ์ด ฯลฯ
อื่นๆ(โปรดระบุ)
ดาวน์โหลดนานเกินไป และแล็คี
เกมไกด์ไม่ละเอียด ไม่รู้เล่นยังไง
กราฟฟิกและตัวละครไม่สวย
ระบบต่อสู้ไม่มันส์
อื่นๆ(โปรดระบุ):

ยินดีด้วย ท่านได้รับรางวัลรางวัลแบบสอบถาม

abcde